Description

 Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā : Information society's social and legal problems in Latvia: proposed solutions : monogrāfija / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; L. Bandevičas un U. Rozevska redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 302 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984450841.
        Ekonomika. Finanses. Projektu menedžments. Elektroniskā komercija. Riska menedžments. Tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links