Description

 Latvia and Latvian Business 2008 : year book. - Riga : International Cooperation Centre, 2008. - sēj. : krās. il. - Iznāk arī latviešu un krievu val. - Tulkots no latviešu val. - 2008: The Republic of Latvia 90.
        ISBN 9789984994703.
        Starptautiskās ekonomiskās attiecības - Latvija - Periodiskie izdevumi. Uzņēmējdarbība - Latvija - Periodiskie izdevumi.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links