Description

Siņicins, Mihails.  Ekonomika : mācību grāmata / Mihails Siņicins ; [galvenais redaktors Vilnis Purēns]. - Rīga : RaKa, [2013]. - 331 lpp. : il. - (Vidusskolām). - Ietver bibliogr. (322.-331. lpp.).
        ISBN 9789984460758.
        Ekonomika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 Is checked out Issued until 06.09.2018
Sabiedrisko attiecību daļa (SAKP) 13 1 Is checked out Issued until 26.07.2019

Annotation


Mācību grāmata “Ekonomika” veidota pēc vispārējās vidējās izglītības standarta “Ekonomika”, kuru skolās ievieš, sākot ar 2009./2010. mācību gadu un ievērojot ISEC izstrādāto mācību programmas paraugu. Mācību grāmatas autors ir pieredzējis ekonomikas skolotājs un augstskolu docētājs, kas savas idejas regulāri pārbauda praksē. Galvenā uzmanība grāmatā ir pievērsta tam, lai skolēni ne tikai iepazītu ekonomikas teorijas, bet arī mācītos tās izmantot praktiskajā dzīvē. Tā kā grāmatā ir daudz uzdevumu, skolēniem nav jāizmanto uzdevumu krājumi vai darba burtnīcas. Autors ir pievērsies arī ar ikdienas vajadzībām saistītiem jautājumiem (CV veidošana, darba intervija, kredīta saņemšana, kredīta piedāvājumu izvērtēšana u.c.), līdz ar to grāmatu kā pašmācības līdzekli var izmantot arī citi interesenti.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links