Description

Tauriņš, Gunārs.  Politiskie konflikti un politiskās krīzes / Gunārs Tauriņš. - Rīga : [Gunārs Tauriņš] ; Štutgarte, 2008. - 207 lpp. - Ietver bibliogr. (196.-197. lpp.). - Priekšvārds un kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984914848.
        Konflikta menedžments. Politiskās partijas - Latvija.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā ir ietverti politikas pamati konfliktu apziņas un izpratnes veidošanai, ņemot vērā politiskās saistēmas specifiku Latvijā (1991-2007). Tā lasītājam paver iespēju apzināties un izprast politisko konfliktu vietu un lomu – pozitīvo un negatīvo – pilsoniskās sabiedrības tapšanā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links