Description

Ābeltiņa, Anna.  Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 152 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka; 60).
        ISBN 9789984828244.
        Inovācijas.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šī grāmata ir domāta tiem, kam ir radoša pieeja problēmu risināšanai, tiem, kuri grib būt uzņēmīgi un veiksmīgi jebkādā ekonomiskā situācijā. Ļoti bieži tieši ekonomikas recesijas fāze, lai ne tikai saglabātu savu biznesu, bet to attīstītu, ir vajadzīgas jaunas idejas, jauni risinājumi – inovācija. Šie cilvēki var būt gan augstskoklu studenti un maģistranti, gan uzņēmēji, būtībā visi, kam ir vēlme darboties ne tikai tradicionāli, bet atbilstoši mūsdienu prasībām, tātad – inovatīvi.

Saturs:
1. Inovācijas būtība, īpašības, teorijas
1.1. Būtība un definīcijas
1.2. Inovācijas īpašības
1.3. Inovācijas klasifikācija
1.4. Inovācijas teorija
1.5. Inovatīvais cikls, darbības, process, difūzija
1.6. Tehnoloģiskie cikli (viļņi)
1.7. Inovatīvā ekonomika
1.8. Latvijas nacionālā inovāciju koncepcija, programma un citi dokumenti
2. Uzņēmējdarbība kā inovācijas komercializācijas process
2.1. Uzņēmējdarbības būtība
2.2. Inovatori un to loma ekonomikas attīstībā
2.3. Riski inovatīvajā uzņēmējdarbībā
2.4. Inovatīvās uzņēmējdarbības organizatoriskās formas
2.5. Inovatīvā sektora attīstība Latvijā
3. Inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūra
3.1. Biznesa inkubatori
3.2. Tehnoloģiskie (inovācijas centri)
3.3. Tehnoloģiskie/zinātnes parki
Tehnopoles

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links