Description

Kristapsone, Silvija.  Zinātniskā pētniecība studiju procesā : Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem / Silvija Kristapsone. - Rīga : Turība, 2008. - 352 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka; 54).
        ISBN 9789984828008.
        Pētniecība.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem

Mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata paredzēta, pirmkārt, bakalaura studiju programmas pirmo kursu studentiem, otrkārt, maģistratūras studentiem, kuri iepriekšējo akadēmisko grādu ieguvuši pirms daudziem gadiem, un, treškārt, citiem interesentiem, dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem.

Grāmata sadalīta piecās nodaļās.
I nodaļa veltīta zinātniskās pētniecības būtībai un pētījuma metodoloģijas pamatiem;
II nodaļa lasītājus iepazīstina ar pētnieciskā procesa gaitu un tā organizācijas jautājumiem;
III nodaļa interesentus iepazīstina ar statistikas metodi pētījumā;
IV nodaļā studentiem tiek izskaidrotas dažādas empīrisko datu (informācijas) ievākšanas metodes;
V nodaļā ir metodiskie norādījumi zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links