Description

 Administratīvais process tiesā / autoru kolektīvs J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2008. - 776 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 689.-774. lpp. - Alf. rādītājs: 660.-688. lpp.
        . - ISBN 9984731988(atcelts).
        Administratīvais process - Latvija. Apelācijas process - Latvija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Juridiskā pārvalde 1 On a shelf

Annotation


Grāmatā ir veiksmīgi apvienotas administratīvā tiesas procesa teorijas atziņas un tiesu prakse, kas jau ir nostiprinājusies APL četros darbības gados. Grāmatas uzdevums ir veicināt vienotu izpratni par administratīvo procesu tiesā. Grāmata noderēs par labu izziņas un izpētes avotu juridisko augstskolu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, juristiem praktiķiem un tiesībzinātniekiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links