Description

Torgāns, Kalvis.  Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns. - Rīga : TNA, 2008. - 359 lpp. - Bibliogr.: 318.-336. lpp.
        2. daļa. [Saistību tiesību vispārējie jautājumi].
        ISBN 9789984790244.
        Saistību tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order
Juridiskā pārvalde 1 On a shelf Available to order

Annotation


Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" ir izdevusi Latvijas Universitātes profesora, Dr. iur. Kalvja Torgāna sagatavotās mācību grāmatas "Saistību tiesības" II daļu (tās I daļa, kurā tika apskatīti saistību tiesību vispārējie noteikumi, tika izdota 2006.gadā un drīzumā atkal būs pieejama interesentiem).

Šajā grāmatā, kas arī paredzēta galvenokārt tiesību zinātņu studentiem, apskatītas saistību īpatnības dažāda veida līgumos, kā arī ārpuslīgumiskos tiesību aizskārumos.

Grāmatas struktūra lielā mērā, bet ne pilnībā atbilst Civillikuma struktūrai. Līgumu apskats sākas ar pirkuma līgumu, kuram seko citu līgumu apskats. Autoram izdevies parādīt lielu nevienmērību speciālo normu apjomā, kuras likumdevējs uzskatījis par vajadzīgu iekļaut Civillikumā un citos likumos, kā arī tiesu praksē, izskatot civillietas par dažiem līgumu veidiem. Tāpēc dažas nodaļas ir īsākas, salīdzinot ar nodaļām par pirkuma, uzņēmuma, pārvadājuma, apdrošināšanas līgumu vai nodaļu par deliktiem.

Viens no vadmotīviem, rakstot grāmatu, bija parādīt ne tikai to, kā Latvijas pašreizējie likumi regulē saistību tiesiskās attiecības, bet arī to, kas darāms, lai tās vairāk atbilstu Eiropas Savienības tiesību principiem, kas izpaužas ES tiesību aktos un tādos tiesību unifikācijas projektos kā Eiropas līgumu tiesību principi, Eiropas deliktu tiesību principi, UNIDROIT Starptautisko komerclīgumu principi, kā arī starptautiskajās konvencijās.

Grāmatas mērķis ir ievadīt lasītāju saistību tiesību izpratnē bakalaura studiju programmas līmenī, bet vienlaikus arī ieinteresēt lasītāju plašākiem pētījumiem turpmāk, apgūstot maģistra vai doktora studiju programmu, vai arī jau praktizējoša jurista darba gaitā.

Grāmata būs noderīga arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī jebkuram praktizējošam juristam.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links