Description

Šenfelde, Maija.  Makroekonomika : mācību grāmata. - 2. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 237 lpp.
        ISBN 9789984324326.
        Makroekonomika. Starptautiskā tirdzniecība. Starptautiskās organizācijas.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 330.101.541 On a shelf Available to order

Annotation


Priekšvārds
3
1.temats. Makroekonomikas būtība, tās metodoloģija un mērķi
5
2. temats. Makroekonomikas pamatrādītāji
19
3. temats. Makroekonomiskais līdzsvars
49
4. temats. Inflācija un bezdarbs
87
5. temats. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana
114
6. temats. Nauda, banku darbība un monetārā politika
145
7. temats. IS-LM modelis
175
8. temats. Starptautiskās ekonomiskās attiecības
186Testu un uzdevumu atbildes
226Bibliogrāfiskais saraksts
230

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links