Description

 Dzīves kvalitāte Latvijā / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2006. - 430 lpp. - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 9984767752.
        Sociālie procesi.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 316 On a shelf Available to order

Annotation


Jautājumi par dzīves kvalitāti arvien biežāk nonāk sabiedrības uzmanības centrā. Dzīves kvalitāte kļūst par sociālo un politisko darba kārtību integrējošu motīvu. Stratēģiskās analīzes komisijas pētījums "Dzīves kvalitāte Latvijā" tika sākts 2005.gadā. Šajā grāmatā ir apkopoti pētījuma rezultāti, kas ir viens no pirmajiem mēģinājumiem gūt aptverošu ieskatu dzīves kvalitātes problemātikā un tendencēs mūsdienu Latvijā. Analizēti dzīves kvalitātes objektīvie rādītāji, to atšķirības dažādās iedzīvotāju grupās, kā arī cilvēku subjektīvie priekšstati par labu dzīvi. Īpaša uzmanība pievērsta cilvēku rīcībspējas analīzei un aizstāvēta ideja, ka dzīves kvalitāte ir ļoti atkarīga no cilvēka radošas pieejas dzīvei, viņa rīcībspējas un praktiskās darbības. Vienlaikus tiek rosināt arī ideja par kolektīvo darbību, prasmīgu politikas īstenošanu, valsts un privātā sektora ieinteresētību un atbalstu cilvēku dzīves uzlabošanas centieniem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links