Description

 Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca / sast. V.Jakubaņecs. - 4. paplašin. un papild. izd. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2005. - 438 lpp.
        ISBN 9984689549.
        Tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Juridiskā pārvalde 1 Uzziņu izdevumi On a shelf

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links