Description

Zariņa, Vita.  Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības / Vita Zariņa. - Rīga : Turība, 2004. - 263 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 40). - Bibliogr.: 258.-260. lpp.
        ISBN 9984766462.
        Grāmatvedība. Grāmatvedības standarti. Finansu instrumenti.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 On a shelf Available to order
Grāmatvedības pārvalde 04 1 On a shelf Available to order

Annotation


I nodaļa. Četri tūkstoši gadu uzskaites sistēmai
11
1.1. Uzskaites sistēmas pirmsākumi
11
1.2. Agrā civilizācija
13
1.3. Pirmie soļi uzskaites sakārtošanā
16
1.4. Tehnoloģijas sasniegumi un sociāli ekonomiskās pārmaiņas
17
1.5. Rūpnieciskā revolūcija
23
1.6. Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstība
26
1.7. Regulācijas sākums
31
1.8. Principu meklējumi
38II nodaļa. Uzskaites sistēmas saskaņošanas process pasaulē
43III nodaļa. Finanšu uzskaites modeļu atšķirības
48
3.1. Atšķirības, kas balstītas uz likumu bāzes
48
3.2. Ražošanas, ekonomikas un tradīciju ietekme
49
3.3. Ekonomisko mērķu klasifikācija
50
3.4. Informācijas kvalitatīvais raksturojums un uzskaites principi ASV
52
3.5. Finanšu pārskatu galvenās atšķirības (SGS un ASV GAAP)
57IV nodaļa. Finanšu pārskatu sagatavošana un informācijas atklāšana
71
4.1. SGSK izveidošanas nepieciešamība
71
4.2. SGS lietošana
74
4.3. SGS pamatnostādnes
75
4.4. Finanšu pārskatu elementi
79
4.5. Finanšu pārskatu elementu atzīšana
82
4.6. Finanšu pārskatu sagatavošana
85
4.7. Grāmatvedības politikas, aplēses un kļūdu labošana
87
4.8. Notikumi pēc bilances datuma
96
4.9. Starpperiodu finanšu pārskati un segmentu apspoguļošana finanšu pārskatos
98
4.10. Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju
103V nodaļa. Finanšu instrumenti
107VI nodaļa. Uzņēmuma līdzekļi
114
6.1. Nemateriālie aktīvi
114
6.2. Īpašumi, ražotnes un iekārtas, to nolietojums un vērtības samazināšanās
124
6.3. Investīciju īpašums
133
6.4. Krājumi
138
6.5. Lauksaimniecība
142
6.6. Ārvalstu valūtu kursu izmaiņu radītā ietekme
143
6.7. Ieguldījumi
147
6.8. Ieņēmumu un izmaksu uzskaite būvlīgumos
152
6.9. Līzinga darījumi
159VII nodaļa. Uzņēmuma līdzekļu avoti
165
7.1. Peļņa uz akciju
165
7.2. Valdības dotāciju un valdības palīdzību uzskaite
167
7.3. Aizņēmumu izmaksas
170
7.4. Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi
172
7.5. Darbinieku un pensionāro materiālo labumu apspoguļošana
180
7.6. Ieņēmumi un ienākumu nodokļi
188VIII nodaļa. Speciālo gadījumu finanšu pārskati
200
8.1. Banku un finanšu iestāžu finanšu pārskati
200
8.2. Līdzdalība un saistīto personu darījumi
205
8.3. Uzņēmumu apvienošana
215
8.4. Darbības pārtraukšana
222IX nodaļa. SGS ietekme uz Latvijas grāmatvedības sistēmas attīstību
225
9.1. Latvijas grāmatvedības sistēmas veidošanās
225
9.2. Profesionālo asociāciju darbība Latvijā
236Nobeigums
241Terminu skaidrojošā vārdnīca
245

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links