Description

Abizāre, Vēsma.  Ievads uzņēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp. - Bibliogr.: 140. lpp.
        ISBN 9984155684.
        Uzņēmējdarbība.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 658 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links