Description

Zemītis, Guntis.  Ārvalstu valsts un tiesību vēsture / Guntis Zemītis. - Rīga : Turība, 2003. - 300 lpp. - Bibliogr.: 294.-300. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 9984728609.
        Tiesības. Vēsture.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 34 On a shelf Available to order

Annotation


I nodaļa. Pirmatnējā sabiedrība
9
Paražu tiesības
14II nodaļa. Tiesības Seno Austrumu zemēs
21
Senā Ēģipte
25
Babilonija
32
Jūdu (senebreju tiesības)
38
Jaunā Derība
43
Indija
45
Ķīna
51III nodaļa. Seno laiku tiesības Eiropā
58
Senā Grieķija
58
Atēnas
60
Sparta
69
Romiešu tiesības
73
Tiesību avoti
82IV nodaļa. Viduslaiku tiesības un pāreja uz jaunajiem laikiem
103
Ģermāņu paražu tiesības
103
Barbaru valstu rašanās Eiropā pēc Rietumromas impērijas sabrukuma un to iekārta
105
Feodālās tiesības Rietumeiropā
115
Bizantijas tiesības
124
Austrumeiropas valstu tiesības viduslaikos
134
Krievijas tiesības (VIII-XVIII gs.)
142
Musulmaņu tiesības
151
Tiesību attīstība Rietumeiropas valstīs (XIII - XVII gs.)
161
Kārtu pārstāvniecība un absolūtā monarhija
170
Tiesa un process viduslaikos un jaunajos laikos
175
Kanoniskās tiesības viduslaiku Eiropā
177
Inkvizīcija jeb svēta inkvizīcija
185
Pilsētu un tirdzniecības tiesības viduslaiku Eiropā
190
Rietumeiropas universitāšu ieguldījums romiešu tiesību izpētē un recepcijā
196
Anglo - sakšu tiesību sistēmas izveidošanās XI - XVI gs
201V nodaļa. Tiesību rašanās mūsdienu izpratnē
215
Parlamentārās monarhijas izveidošanās Anglijā. Tiesību duālisms (XVII - XIX gs.)
215
ASV rašanās un tiesību veidošanās XVIII — XIX gs
223
Anglijas attiecības ar citām kolonijām XIX gs
230
Ziemeļvalstis
232
Tiesību attīstība kontinentālajā Eiropā XVIII — XIX gs
239
Krievijas tiesību attīstība XIX gs. un XX gs. sākumā (līdz 1917. g.)
260
Starptautisko tiesību attīstība XIX gs. beigās un XX gs. sākumā
266
Vācija
269VI nodaļa. Tiesības totalitāros režīmos
271
Itālija
272
Vācija
275
Tiesību attīstība Padomju Krievijā un PSRS no 1917. g. līdz Otrajam pasaules karam
281VII nodaļa. Tiesību attīstības virzieni, vispārīgās tendences pēc Otrā pasaules kara
295

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links