Description

Jakubaņecs, V.  Tiesību jēdziens, struktūra un formas / V.Jakubaņecs. - 5. papildin. izd. - Rīga : P&K, 2002. - 130 lpp. - Bibliogr. parindēs.
        ISBN 9984689638.
        Tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 34 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links