Description

Jakubaņecs, V.  Valsts jēdziens, struktūra,funkcijas un formas / V.Jakubaņecs. - 3. papildin. izd. - Rīga : P&K, 2002. - 128 lpp. - Bibliogr. parindēs.
        ISBN 9984689875.
        Valsts tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 342 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links