Description

 Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca / sast. V.Jakubaņecs. - 3. papild. izd. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2001. - 288 lpp.
        ISBN 9984689026.
        Tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 Uzziņu izdevumi On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links