Description

Milēviča, Inga.  Veiksmes retorika / Inga Milēviča ; recenzenti: Dr.philol. Dite Liepa, Dr.sc.soc. Renāte Cāne. - Rīga : Burtene, 2019. , ©2019. - 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 239.-244. lpp.
        ISBN 9789984833149.
        Publiskā uzstāšanās. Oratora māksla. Runas, uzrunas. Valodas prasmes. Debates un debatēšana. Diskusija.
        Mācību līdzekļi pašmācībai.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 808.5 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību līdzeklis būs noderīgs ikvienam, kam svarīga kvalitatīva publiskā runa un tās veidošanas principi, it īpaši topošajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem un uzņēmējiem, kuriem savs uzņēmums jāpārstāv publiskajā telpā. Grāmatu īpaši saistošu padara tajā izmantotais materiāls - mūsdienu kultūra - , piem. Latvijā veiksmes jēdzienu spilgti iemieso mūsdienu daiļliteratūra, pasaulē, piem. Holivudas fenomens. Tieši spēlfilmas nereti ir veiksmīgu un neveiksmīgu runu un runātāju tēlu, prezentācijas knifu, uzmanības piesaistīšanas paņēmienu, arī manipulācijas prasmju avots. Grāmatas nodaļas ietver gan teorētisko materiālu, gan uzdevumus, kurus vēlams pildīt paralēli teorētiskā materiāla apguvei.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links