Description

 Cesvaines grāmata / sakārtotāja, redaktore Sanita Dāboliņa ; konsultantes: Dace Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. - Cesvaine : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2018. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 848 lpp., 32 nenumurētas krāsainas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm + 1 pielikums (10 nenumurētas lpp.). - Bibliogrāfija šķirkļu beigās. - "Cesvaines grāmata" ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās desmitgadēs veikto novadpētniecības darbu un Cesvaines novada dzīves dokumentēšanu. Tas ir izdevums, kurā tiek dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo pasauli, publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas. Cesvainieši no sava skatpunkta aplūko arī visai Latvijai un Eiropai būtiskus notikumus, atklāj vēl neizzinātas vēstures lappuses, savukārt Cesvaines notikumi iekļaujas pasaules kontekstā, savienojot gadsimtus, valstis un kontinentus. Cesvaines grāmatas leļļu burtnīcā iekļauta zīmola "Claudia" papīra lelle Līga no Cesvaines novada. - Personu rādītājs: 804.-832. lpp.
        IV [4].
        Pielikumā: "Cesvaines grāmatas IV" leļļu burtnīca / tērpu māksliniece Iveta Fūrmane ; redaktore Elita Priedīte.
        ISBN 9789934872228.
        Deportētie - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads). Deportētie - Latvija - Cesvaines novads. Luterāņu baznīca - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads). Luterāņu baznīca - Latvija - Garīdzniecība. Mūzika - Latvija - Cesvaines novads. Mūziķi - Latvija - Cesvaines novads. Aktieri - Latvija - Cesvaines novads. Pūtēju orķestri - Latvija - Cesvaines novads. Amatierteātris - Latvija - Cesvaine. Pašvaldību ierēdņi un darbinieki - Latvija - Cesvaines novads. Bibliotēkas - Latvija - Cesvaines novads. Veselības aprūpe - Latvija - Cesvaines novads. Medicīnas darbinieki - Latvija - Cesvaines novads. Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Cesvaines novads. Piena apstrāde un pārstrāde - Latvija - Cesvaines novads. Piensaimniecība - Latvija - Cesvaines novads. Lauksaimniecība - Latvija - Cesvaines novads. Zirgkopība - Latvija - Cesvaines novads. Maizes ceptuves - Latvija - Cesvaines novads. Pakalpojumu industrija - Latvija - Cesvaines novads. Tautastērps - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads). Mācību iestādes - Latvija - Cesvaines novads. Vidusskolas - Latvija - Vēsture - Cesvaine (Cesvaines novads). Skolotāji - Latvija - Cesvaines novads. Skolu darbinieki - Latvija - Cesvaines novads. Skolēni - Latvija - Sociālā dzīve un paražas - Cesvaines novads. Skolas vide - Latvija - Cesvaines novads. Skolu ēkas - Latvija - Cesvaines novads. Bērnudārzi - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads). Mākslas skolas - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads).
        Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Vēsture. Cesvaines novads (Latvija) - Vēsture. Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija). Cesvaines novads (Latvija). Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Politika un pārvalde. Cesvaines novads (Latvija) - Politika un pārvalde - Latvijas Valsts banka. Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve. Cesvaines novads (Latvija) - Intelektuālā dzīve. Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas. Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Baznīcas vēsture. Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas.
        Biogrāfijas. Ģenealoģijas. Fotogrāfijas. Papīra lelles.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links