Description

Grigore-Bāra, Elīna.  Tiesu izpildītāja institūts Latvijā (1918-2018) / Elīna Grigore-Bāra, Elīna Avota, Guna Berlande ; zinātniskā redaktore Dr.iur. Sanita Osipova ; literārā redaktore Baiba Krauze-Krūze ; vāka noformējuma autore Lāsma Āboliņa. - Rīga : Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, 2018. , ©2018. - 223 lpp. : faksimili, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir līdz šim plašākais pētījums par tiesu izpildītāja institūta veidošanos un attīstību Latvijas teritorijā kopš Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz spēkā esošajam modelim, aplūkojot tiesu izpildītājus kā vienu no garantiem personas tiesībām uz taisnīgu tiesu. Atjaunotā Latvijas Republika ir ieguldījusi ievērojamu darbu, lai izveidotu tiesiskai demokrātiskai valstij atbilstošu zvērināta tiesu izpildītāja institūtu. Tas lielā mērā paveikts, pateicoties arī pašu tiesu izpildītāju neatlaidībai. Par paveikto var pārliecināties, izlasot šo grāmatu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934196485.
        Tiesu izpildītāji - Latvija - Vēsture. Tiesas - Latvija - Vēsture.
        Latvija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347.96 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata ir līdz šim plašākais pētījums par tiesu izpildītāja institūta veidošanos un attīstību Latvijas teritorijā kopš Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz spēkā esošajam modelim, aplūkojot tiesu izpildītājus kā vienu no garantiem personas tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links