Description

Torgāns, Kalvis, 1939-.  Saistību tiesības / Kalvis Torgāns ; recenzenti: Dr.iur. Zane Pētersone, Dr.iur. Jānis Kubilis, Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Gunārs Aigars. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 590 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [506.]-541. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un rādītājs: [542.]-587. lpp. - Grāmata domāta galvenokārt tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības, kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem juristiem.
        ISBN 9789934508639.
        Saistību tiesības. Līgumi.
        Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību grāmata saistību tiesībās domāta, galvenokārt, tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības, kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem juristiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links