Description

 Pētniecība: teorija un prakse / Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris G. Draguns, Ģirts Dimdiņš ; redaktore Gunta Tramdaka ; dizains: Baiba Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, ©2016. - 546 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Kolektīvajā monogrāfijā atspoguļota mūsdienu pētniecības darba sistēma no pētījuma pamatstratēģijas un dizaina izvēles līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai. Tās uzdevums ir kalpot par rokasgrāmatu visiem, kuri vēlas mūsdienīgi veikt un noformēt savu pētījumu. Grāmatu veidojuši Latvijas vadošo augstskolu un ārvalstu mācībspēki, kas līdztekus akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Pētījums un pētniecība -- Pētījuma pamatstratēģijas un dizaini -- Datu ieguves metodes pētījumā -- Datu ieguves avoti pētījumā -- Datu analīzes metodes -- Pētījuma process un pētījuma rezultātu izplatīšana -- Zinātniskās metodes pielietojuma īpašie gadījumi.
        ISBN 9789984463551.
        Pētniecība. Pētniecība - Metodoloģija. Pētniecība - Datu apstrāde.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links