Description

Tomaševskis, Jānis, 1985-.  Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture / Jānis Tomaševskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017. - 168 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, karte, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 166.-168. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934201424.
        Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija. Politiskās partijas - Latvija - Vēsture.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1914-1918. Latvija - Vēsture - 1914-1918.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 94 On a shelf Available to order

Annotation


Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) pirmā sesija Valkā ir ļoti būtisks Latvijas valsts tapšanas notikums. Diemžēl, maz zināms un vēl mazāk novērtēts. Tēlaini izsakoties, Latgales kongress Rēzeknē ielika vienu Latvijas valsts pamatu stūrakmeni, pamatus uzbūvēja LPNP pirmajā sesijā Valkā, tos uzlaboja otrajā sesijā Pēterburgā, bet fasādi radīja 1918. gada 18. novembrī Rīgā. Taču fasāde bez pamatiem nav iespējama... Svarīgi saprast, ka LPNP Latvijas neatkarības ideju kaldināja situācijā, kad tās realizēšana šķita neiespējama, pat bezcerīga. Un tomēr šie cilvēki ticēja Latvijas zvaigznei un bija gatavi mērķa sasniegšanai ziedot visu — arī dzīvību. Tāpēc katrs no viņiem, jo īpaši LPNP priekšsēdētājs Voldemārs Zāmuels, ir pelnījis mūsu cieņu, pateicību un piemiņas iemūžināšanu. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links