Description

 15. maija Latvija / zinātniskais redaktors Dr.h.hist. Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; teksts: Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Ēriks Jēkabsons, Ineta Lipša, Aivars Stranga [un vēl 2 autori] ; Aija Andžāne, mākslinieciskais noformējums ; Jānis Taurēns, tulkojums angļu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 503, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un personu rādītājs: 494.-[504.] lpp. - Lai objektīvi paskatītos uz Kārļa Ulmaņa laiku, ir tapusi apjomīga vēstures grāmata, kuras veidošanā iesaistījušies izcili Latvijas vēsturnieki – I. Feldmanis, A. Stranga, J. Taurēns, I. Lipša, I. Butulis, Ē. Jekabsons un A. Zunda. Grāmatā tiek apskatīti teorētiski jautājumi – vēsturiskā atmiņa, historiogrāfija, autoritāra režīma iezīmes; plaši analizēta apvērsuma sagatavošana, norise, politiskā sistēma pēc apvērsuma, ideoloģija un propaganda, ārējā politika, iekšpolitika, kā arī kultūra, izglītība, patērētāju kultūra un sociālā kontrole. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Autori arī: Jānis Taurēns, Antonijs Zunda.
        ISBN 9789934154096.
        Autoritārisms - Eiropa. Autoritārisms - Latvija. Iekšējā drošība - Latvija. Ikdienas dzīve - Latvija - Vēsture - 20 gs. Mākslas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Izglītība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Patēriņš (ekonomika) - Latvija - Sociālie aspekti - 20 gs - Vēsture.
        Latvija - Vēsture - Valsts apvērsums, 1934. Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940. Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1918-1940. Latvija - Sociālais stāvoklis - 1918-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1918-1940. Latvija - Sociālā politika - 1918-1940. Latvija - Kultūras vēsture - 20 gs. Latvija - Kultūras politika - 20 gs. Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links