Description

Dišlers, Kārlis.  Ievads Latvijas valststiesību zinātnē : ar zinātnisko redaktoru piezīmēm / Kārlis Dišlers ; [zinātniskie redaktori: Jānis Pleps un Signe Terihova]. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - xix, 300 lpp. : portrets ; 23 cm. - (Profesora Kārļa Dišlera mantojums). - K. Dišlera publicēto darbu saraksts: 291.-300. lpp. un bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Darbs ir K. Dišlera (1878-1954) veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais K. Dišlera darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Šajā grāmatā K. Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli. - Ietverta Pētera Mucinieka recenzija par grāmatu "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē".
        ISBN 9789934508424.
        Konstitucionālās tiesības - Latvija - Mācību līdzekļi augstskolām.
        Latvija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šis darbs ir K.Dišlera veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais profesora darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Būtiski, ka šajā grāmatā Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli. Kārļa Dišlera grāmata "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē" faktiski ir pārstrādāts un papildināts grāmatas "Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas" izdevums, ņemot vērā likumos izdarītos grozījumus un Satversmes piemērošanas prakses attīstību.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links