Description

Gudjons, Herbert.  Pedagoģijas pamatatziņas / Herberts Gudjons ; [red. Zane Seņkova ; no vācu valodas tulkojusi Ieva Sproģe. - [2. izdevums.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 394 lpp. : il. ; 21 cm. - (Cilvēks un sabiedrība). - Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās. - "Grāmatas pirmais izdevums sagatavots un izdots ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu"--Priekštitlp.
        ISBN 9789984170510.

Annotation


Audzināšanas zinātnes iedalījums -- Audzināšanas zinātnes virzieni -- Audzināšanas zinātnes pētniecības metodes -- Pedagoģijas vēsture -- Bērna un jaunieša vecums - ieskats attīstības psiholoģijā -- Socializācija -- Audzināšana un izglītība -- Mācīšanās -- Didaktika -- Skolas teorijas un izglītības sistēma -- Izglītības reforma un mūsdienu skolu veidi -- Arvien jaunas problēmas - aktuāli izaicinājumi pedagoģijai.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links