Description

Rūmniece, Ilze, 1956-.  Grieķu personvārdu atveide latviešu valodā : jaungrieķu valoda : ieteikumi / Ilze Rūmniece ; [recenzents Ojārs Bušs ; redaktore Iveta Skrastiņa ; konsultante Dite Liepa ; literārā redaktore Sanda Rapa]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 55 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 55. lpp.
        ISBN 9789984829272.
        Personvārdi - Grieķu valoda jauno laiku. Grieķu valoda, jauno laiku - Transliterācija latviešu valodā.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Annotation


Vēsturiskie attīstības procesi grieķu valodā ir viens no iemesliem, kāpēc vienam un tam pašam grieķismam (šajā gadījumā grieķu īpašvārdam) dažādās valodās un arī vienas valodas vidē, piemēram, latviešu valodā, pastāv atšķirīgi atveides varianti.

Šī publicējuma uzdevums ir piedāvāt mūslaiku grieķu īpašvārdu atveides principus, iespējami tos sasaistot ar sengrieķu vārdu atveides tradīciju – norādot uz atšķirībām un paralēlvariantiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links