Description

Placinska, Alla, 1961-.  Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā : ieteikumi / A. Placinska ; [recenzenti: Māra Rozenberga, Dzintra Šulce, Agris Timuška ; literārā redaktore Mairita Purviņa ; vāka dizains: Vanda Voiciša ; konsultantes: Mairita Purviņa, Dite Liepa, Ingrīda Sjomkāne]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 175 lpp. : tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 175. lpp. - Teksts latviešu un portugāļu valodā.
        ISBN 9789984829203.
        Vārdi un nosaukumi, portugāļu. Portugāļu valoda - Transliterācija latviešu valodā.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Annotation


Izdevumā sniegti ieteikumi, kā atveidot portugāļu valodas īpašvārdus, ko galvenokārt lieto Portugālē un Brazīlijā. Portugāliski runājošo valstu īpašvārdi latviešu valodā atveidoti iespējami tuvāk izrunai oriģinālvalodā, ievērojot latviešu valodas gramatikas un pareizrakstības normas, kā arī tradīcijas īpašvārdu atveidē. Portugāliski runājošo valstu īpašvārdu atveidei izmantoti vairāki portugāļu valodas avoti: oficiālās ģeogrāfijas kartes, pasaules atlants, vārdnīcas, personvārdu saraksti no oficiālā personvārdu reģistra. Īpašvārdi ir iedalīti grupās – ģeogrāfisko objektu nosaukumi un personvārdi, to apakšgrupas. 

Izstrādātie ieteikumi palīdzēs valodas praksē ievērot vienotus, portugāļu valodas izrunai atbilstošus principus īpašvārdu atveidē.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links