Description

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.  Rudolfa Blaumaņa Kopotee raksti. - [Jelgava] : L. Neimaņa isdewums, 1909. - sēj. <1> : il., portr. ; 20 cm. - Vecajā ortogrāfijā.
        1. sēj. Stahsti ; Pee skala uguns.
        Vēsturiskais fonds.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links