Description

Hantingtons, Semjuels, 1927-2008.  Civilizāciju sadursme : pasaules kārtības pārveide / Semjuels Hantingtons ; no angļu valodas tulkojis Guntis Dišlers. - Rīga : Jumava, [2013] (Viļņa : Spauda). - 371 lpp. : graf., kartes, tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([329.]-368. lpp.) un rādītāju ([369.]-371. lpp.).
        ISBN 9789934111754.
        Civilizācija, jauno laiku - 1950-. Pasaules politika - 1989-. Postkomunisms.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā ir daudz konkrētu notikumu apskatu, tā ir reti spoža, liecina par lielisku izglītību un sevišķi par spēju ieraudzīt pazīstamo jaunā un rosinošā veidā. Šajā grāmatā autors piedāvā rosinošu modeli, kā izprast globālās politikas reālijas 21. gadsimtā.

Šīs grāmatas galvenā tēma ir kultūra un kultūras identitāte, plašākā nozīmē ― civilizācijas identitāte. Tā veido kohēzijas, dezintegrācijas pamatstruktūru un ir pamatā konfliktiem pasaulē pēc Aukstā kara. Piecās šīs grāmatas daļās iztirzāti šī galvenā pieņēmuma aspekti.

1. daļa: pirmo reizi vēsturē globālā politika ir gan multipolāra, gan arī tai piemīt multicivilizācijas raksturs; modernizācija atšķiras no rietumnieciskošanās, un tā nerada ne saskanīgu universālu civilizāciju, ne ārpus Rietumu civilizāciju rietumnieciskošanos.

2. daļa: spēka līdzsvars starp civilizācijām nobīdās ― Rietumeiropas relatīvā ietekme samazinās; Āzijas civilizācijas izvērš savu ekonomisko, militāro un politisko varu; islāma demogrāfija eksplodē ar destabilizējošām sekām islāma valstīs un tām kaimiņos; ārpus Rietumu civilizācijas kopumā no jauna nostiprina savu iekšējo kultūras vērtību.

3. daļa: veidojas uz civilizācijām balstītā pasaules kārtība ― sabiedrības ar radniecīgām kultūrām sadarbojas savā starpā; centieni pārbīdīt sabiedrību no vienas civilizācijas uz citu izrādās neveiksmīgi, valstis grupējas ap savas civilizācijas vadošajām jeb kodola valstīm.

4. daļa: Rietumu universālistu pretenzijas arvien vairāk konfliktē ar citām civilizācijām, visnopietnāk ar islāmu un Ķīnu; lokālā līmenī lūzuma līnijas kari, lielākoties starp musulmaņiem un nemusulmaņiem, rada “radniecisko zemju protesta maršus”, plašākas eskalācijas draudus un līdz ar to vadošo valstu pūles apturēt šos karus.

5. daļa: Rietumu izdzīvošana ir atkarīga no tā, vai amerikāņi vēlreiz atzīs savu rietumniecisko identitāti un rietumeiropieši atzīs savu civilizāciju par unikālu, bet ne universālu, un apvienosies, lai to atjaunotu un saglabātu pret ārpus Rietumu sabiedrību izaicinājumiem. Izvairīšanās no globālā civilizāciju kara ir atkarīga no tā, vai pasaules līderi piekritīs un sadarbosies, lai saglabātu globālās politikas multicivilizācijas raksturu.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links