Description

 Latvijas valsts tiesību avoti : valsts dibināšana - neatkarības atjaunošana : dokumenti un komentāri / [dokumentu sagatavotāji publicēšanai un komentāru autori: Jānis Lazdiņš (arī projekta vadītājs un zinātniskais redaktors), Artūrs Kučs, Jānis Pleps, Gunārs Kusiņš ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; recenzenti: Sanita Osipova, Aivars Endziņš, Guntis Zemītis]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015 (Poligrāfists). - 532 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 513.-519. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un personu rādītājs: 507.-512. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934508295.
        Konstitucionālās tiesības - Latvija - Avoti. Konstitucionālo tiesību vēsture - Latvija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links