Description

Vīkss, Markuss.  Filosofija īsumā : [200 pamatjēdzienu īsi skaidrojumi] / Markuss Vīks ; [no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 415 lpp. : il. ; 13 x 13 cm. - Rādītājs: 411.-415. lpp.
        ISBN 9789984234991.
        Filozofija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Ilustrēts izdevums, kas vienkāršā, viegli uztveramā un kodolīgā veidā palīdzēs izprast 200 būtiskākos jautājumus cilvēces vēsturē. Grāmatā apkopotas visu laiku ietekmīgāko domātāju – sākot ar antīkajiem filosofiem un beidzot ar mūsdienu politiķiem – galvenās idejas, kuru būtība izskaidrota īsās, viegli saprotamās esejās. Grāmatas autors pievērsies gan Austrumu, gan Rietumu tradīcijai un aplūkojis tādus jēdzienus kā ētika, ļaunais, brīvība, tiesības, patiesība un cēlonība un ar tiem saistīto jautājumu loku no dažādu domātāju, tostarp sofistu, kiniķu, stoiķu un epikūriešu, redzespunkta. Tiek izskaidroti tādi jēdzieni kā prāta un ķermeņa duālisms, konfūcisms un eksistenciālisms. Šī ir lieliska rokasgrāmata visiem, kurus interesē intriģējošā un rosinošā filosofijas pasaule no Dekarta līdz Darvinam un no Budas līdz Bentamam. No angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links