Description

 Ad locum : vieta, identitāte un rīcībspēja : [rakstu krājums] / zinātniskā redaktore: Aija Zobena. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 311 lpp. : kartes, sh., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Grāmata izdota ar valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte"atbalstu.
        ISBN 9789984458175.
        Ilgtspējīga attīstība - Latvija - Sociālie aspekti. Reģionālisms - Latvija - Sociālie aspekti. Vieta (filozofija) - Latvija - Sociālie aspekti. Rīcībspēja un rīcībnespēja - Latvija.
        Latvija - Sociālais stāvoklis. Latvija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Valsts pētījumu programmas „Nacionāla identitāte” projekts „Nacionālā identitāte un rīcībspēja” 2010. gadā apvienoja pētniekus no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes un Vidzemes Augstskolas. Šī monogrāfija iezīmē problēmas un to izpētes lauku, meklējot teorētiskos skaidrojumus un praktiskos risinājumus dažādu sociālo aģentu rīcībspējas stratēģijām vietu un kopienu dzīvotspējai.

Domājot par ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā ir sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās sistēmas līdzsvara ideja, sociālo zinātņu pārstāvju un reģionālās un lauku attīstības praktiķu uzmanība arvien biežāk pievērsta attīstības procesu teritorializācijai. No šauras nozaru perspektīvas mēģinot šķetināt kompleksās reģionālās un lauku attīstības problēmas, cerēto risinājumu vietā bieži vien nonākam pie vēl lielākiem samezglojumiem, neracionālas attīstības resursu šķērdēšanas un neizmantotām iespējām.

Kas ir pamatā vietu dzīvotspējai – spējai adaptēties, transformēties, pārvarēt krīzes? Vietas un kopiena, kas to apdzīvo, ir cieši saistītas. Jautājums par vietu un kopienu dzīvotspēju ir vienlīdz svarīgs gan dažāda līmeņa stratēģiskās attīstības dokumentu autoriem, iezīmējot sasniedzamos mērķus, gan katram indivīdam, kas pieņem lēmumus par to, kā veidot savu dzīvi nākotnē.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links