Description

Plūtarhs, ap 46-ap 120.  Esejas par politiku / Plūtarhs ; [no sengrieķu valodas tulkojis Arnis Mazlovskis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 219, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 213.-[220.] lpp.
        ISBN 9789934044281.
        Politoloģija - Filozofija. Politiskā ētika - Grieķija.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Plūtarhs (ap 46–ap 119) – sengrieķu rakstnieks un vēsturnieks, izcils biogrāfs un esejists.

Kā, uzteicot sevi, neaizvainot citus?
Kāpēc ir labi, ja politiķim ir ienaidnieki?
Vai sabiedriskām lietām drīkst pievērsties peļņas un slavas nolūkā?
Kā atšķirt lišķi no drauga?

Krājumā “Esejas par politiku” ir iekļautas 8 dzīvesgudras esejas, kurās Plūtarha politiskie un ētiskie uzskati pausto kontekstā ar bagātīgu vēsturisko un literāro materiālu. Esejas izturējušas laika pārbaudi un saturiski ir pat ļoti mūsdienīgas. Plūtarha kā morālista priekšrocība ir spēja sniegt vienkāršus, lietišķus padomus valsts darbam, un to nozīmi neierobežo konkrēti laikmeta un vides apstākļi.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links