Description

Kariņš, Krišjānis.  Latvijas intereses: Domas par Latvijas attīstību / Krišjānis Kariņš. - Rīga : Avots, 2013. - 159. lpp.
        ISBN 9789984859835.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā autors analizē pasaules ekonomikas krīzes sekas Latvijā, rosina domāt, kā veicināt ekonomikas augšupeju, veltot uzmanību uzņēmējdarbības attīstībai un taisnīgas nodokļu sistēmas izveidei. Darbā aplūkoti ārpolitikas un valsts drošības jautājumi, pausta pārliecība, ka tautas labklājības līmeņa celšana iespējama, tikai pilnveidojot izglītības sistēmu un pievēršot uzmanību sabiedrības integrācijas jautājumiem. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. Mākslinieks Uldis Baltuts.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links