Description

Veisbergs, Andrejs.  English and Latvian Word Formation Compared / Andrejs Veisbergs. - Rīga : The University of Latvia Press, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 139 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 132.-139. lpp. - Teksts angļu valodā, daļēji latviešu valodā.
        ISBN 9789984457642.
        Latviešu valoda - Vārddarināšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Angļu valoda - Vārddarināšana - Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Annotation


Monogrāfijā aplūkoti galvenie vārddarināšanas paņēmieni latviešu un angļu valodā. Paņēmienu analīze veikta kontrastīvā aspektā, galvenokārt sinhronā griezumā. This monograph deals with the main word-formation types in English and Latvian. Its analysis is contrastive, mainly on the synchroniclevel and abudantly illustrated by examples.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links