Description

Bojārs, Juris.  Starptautiskās privāttiesības / Juris Bojārs. - 2., pārstrādātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 3 sēj. - (Tiesību zinības). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934011436 (1). . - ISBN 9789934013553 (2). . - ISBN 9789934033131 (3).
        Kolīzijas tiesības.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Jura Bojāra "Starptautiskās privāttiesības III" ir autora tāda paša nosaukuma 1998. gada grāmatas pārstrādāts un ievērojami papildināts izdevums. Grāmata paredzēta pieredzējušiem zinātniekiem, praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem un starptautiskās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links