Description

Krogzeme, H.(Hilda).  Komersantu darbības analīze un kontrole : mācību grāmata / H. Krogzeme ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. - 348 lpp. : tab., diagr. - Bibliogrāfija: 340. lpp.
        ISBN 9789934104084.
        Audits - Latvija - Tiesības un likumdošana - Mācību līdzekļi augstskolām. Grāmatvedība - Latvija - Tiesības un likumdošana - Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību grāmata "Komersantu darbības analīze un kontrole" ir sagatavota atbilstoši RTU IEF SESMI muitas un nodokļu katedras studiju priekšmeta "Komersantu darbības kontrole un analīze" (IMP71O) programmai. Tās mērķis ir apskatīt Latvijas un ārzemju autoru piedāvātās komersantu kontroles metodes un spēkā esošu Latvijas normatīvo aktu prasības. Grāmatā ir analizēts liela, bet maksātnespējīga uzņēmuma finanšu pārskata piemērs. Grāmata var noderēt arī citu augstskolu studentiem, kā arī grāmatvežiem, uzņēmējiem un revidentiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar uzņēmumu darbības kontroles jautājumiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links