Description

Ābeltiņš, Edvarts.  Eiro zonas atbilstība optimālās valūtas zonas koncepcijai un Latvijas izdevīguma pievienoties eiro zonai novērtējums : Zinātniski pētnieciskais darbs / Edvarts Ābeltiņš; darba vad.: Mg. oec. Andris Strazds. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 73 lpp. + 1 kompaktdisks.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links