Description

Praude, Valērijs, 1946-.  Menedžments / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : Burtene, 2012. - 1. grāmata : il., diagr., sh., tab. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās).
        ISBN 9789984833071 (1). . - ISBN 9789984833088 (2).
        Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatā autors izklāsta menedžmenta teorijas pamatus, kas atvieglo organizācijas darba organizēšanu visos līmeņos. Īpaša uzmanība pievērsta menedžmenta funkcijām, darbības motivēšanai, kominkācijai, lēmumu pieņemšanai, pārmaiņu un inovāciju menedžmentam u.c. Trešais pārstrādātais izdevums papildināts ar nodaļām par līderību, informācijas tehnoloģiju attīstību, vērtību veidošanas ķēdi menedžmentā.Autors cer, ka grāmata būs labs palīglīdzeklis menedžmenta studijās un praktiskā darbā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links