Description

Praude, Valērijs, 1946-.  Menedžments / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : Burtene, 2012. - 306 lpp. : il., diagr., sh., tab. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās).
        ISBN 9789984833088 (2).
        Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām. Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatas "Menedžments" trešais izdevums ir pārstrādāts un papildināts ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un nodaļām par menedžmenta sociālo atbildību, cilvēka resursu menedžmentu, pārmaiņu un inovāciju menedžmentu u.c. Autors centies izklāstīto vielu maksimāli tuvināt Latvijas ekonomiskajiem apstākļiem. Izmantotas arī rietumu zinātnieku jaunākās atziņas. Autors cer, ka šī grāmata būs labs palīglīdzeklis menedžmenta studēšanā un praktiskā darbā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links