Sort by:  
1 - 10 of 14

1.
Šlāpins, Ilmārs Jauno latviešu valoda
[Rīga] : Ascendum, ©2017. 184, [3] lpp.
Text editionText edition
2.
Vācu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, cop. 2002. 1134 lpp.
Text editionText edition
3.
Veisbergs, Andrejs Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. 1034 lpp.
Text editionText edition
4.
Испанско-русский словарь
Москва : Русский язык, 1988. 828, [1] c.
Text editionText edition
5.
Даль, В. И. Толковый словарь
Москва : Художественная литература, 1935. 4 т.
Text editionText edition
6.
Grava, Sigurds Angļu-latviešu pilsētvides terminu vārdnīca
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320.
external link
Text editionText edition
7.
Ludwig, Klaus-Dieter Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīca
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 309 lpp.
Text editionText edition
8.
Šlāpins, Ilmārs Jauno latviešu valoda
[Rīga] : Ascendum, c2013. 173, [2] lpp.
Text editionText edition
9.
Angļu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, 2013. 1472 lpp.
Text editionText edition
10.
Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas
Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. 270, [1] lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 14

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links