Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Vācu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, cop. 2002. 1134 lpp.
Text editionText edition
2.
Hese, Hermanis. Stikla pērlīšu spēle
Rīga : Liesma, 1976. 489, [2] lpp.
Text editionText edition
3.
Ludwig, Klaus-Dieter Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīca
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 309 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links