Sort by:  
1 - 6 of 6

1.
Torgāns, Kalvis Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme.
Text editionText edition
2.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas tiesību sistēma
Rīga : Turība, 2017. 442 lpp.
Text editionText edition
4.
Horn, Norbert Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie
Heidelberg : C.F. Müller Verl., 1996. v.p.
external link
Text editionText edition
5.
Danovskis, Edvīns Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā
[Rīga] : Latvijas Vēstnesis, 2015. 288 lpp.
Text editionText edition
6.
Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 432 lpp.
Text editionText edition

1 - 6 of 6

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links