Sort by:  
1 - 9 of 9

1.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Kroders, Roberts Teātŗa vēsture
Rīga : Grāmatu draugs, [1934?]. 4 sēj. (416 lpp., 10 lp. krās. il.).
Text editionText edition
4.
Zariņš, Jānis Mans darbs teātrī
Rīga : Liesma, 1974. 167, [8] lpp.
Text editionText edition
5.
Baļuna, Vera Kur palika dienas
Rīga : Liesma, 1974. 280 lpp.
Text editionText edition
6.
Grēviņš, Māris Dailes teātris
Rīga : Liesma, 1971. 237, [2] lpp., [18] lp. iel.
Text editionText edition
7.
Kundziņš, Kārlis Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam
Rīga : Latv. PSR ZA izdevniecība, 1955. 287, [1] lpp., [48] iel. lp.
Text editionText edition
8.
Kroders, Roberts Teātŗa vēsture
Rīga : Grāmatu draugs, [1934?]. 5 sēj. (416 lpp., 10 lp. krās. il.).
Text editionText edition
9.
Alunāns, Ādolfs. Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos
[Jelgavā] : Tulkotājas izdevumā, 1924. 55 lpp.
Text editionText edition

1 - 9 of 9

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links