Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Makčesnijs, Kriss 4 izpildes disciplīnas
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 320 lpp.
Text editionText edition
2.
Praude, Valērijs Satura mārketings internetā
Rīga : BURTENE, 2018. 256 lpp.
Text editionText edition
3.
Kalve, Ieva Apseglot pārmaiņu vējus
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
Text editionText edition
4.
Sviķis, Armands MATRIC tīklojums
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 142, [2] lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
Text editionText edition
5.
Ārējā riska vadība
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
external link
Text editionText edition
6.
Velčs, Džeks Ceļš uz uzvaru
[Jelgava] : Izdevniecības nams "Trīs", 2010. 300 lpp.
Text editionText edition
7.
Caune, Jānis Stratēģiskā vadīšana
Rīga : Lidojošā zivs, 2009. 383 lpp.
external link
Text editionText edition
8.
Stratēģijas atjaunošana
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. 182 lpp.
external link
Text editionText edition
9.
Īstenot stratēģiju
Rīga : Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
external link
Text editionText edition
10.
Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations
Basingstoke : Palgrave, 1998. 855 p.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links