Sort by:  
11 - 13 of 13

11.
Uzņēmēja rokasgrāmata
Rīga : Jumava, 2009. 375 lpp.
Text editionText edition
12.
Pelše, Gundega Mazā biznesa kurss
Rīga : Jumava, 2009. 328 lpp.
Text editionText edition
13.
Kavale, Lūcija Nodokļu politikas un administrēšanas pamati
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 78 lpp.
Text editionText edition

11 - 13 of 13

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links