Sort by:  
1 - 3 of 3

1.
Pētniecība: teorija un prakse
Rīga : RaKa, ©2016. 546 lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
Text editionText edition
2.
Horn, Norbert Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie
Heidelberg : C.F. Müller Verl., 1996. v.p.
external link
Text editionText edition
3.
Berkman, Robert The Skeptical Business Searcher
Medford : Information Today, Inc., 2004. XXIII, 281 lpp.
external link
Text editionText edition

1 - 3 of 3

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links