Sort by:  
1 - 10 of 32

1.
Ījabs, Ivars Politikas teorija: pirmie soļi
[Rīga] : las.ām, ©2017. 278, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Dišlers, Kārlis Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. xix, 300 lpp.
Text editionText edition
3.
Orlovska, Ausma Ekonomiskā statistika
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Text editionText edition
4.
Nešpors, Viktors Mikroekonomikas teorijas pamati
Rīga : RTU izdevniecība, 2015. 244 lpp.
Text editionText edition
5.
Bukovskis, Vladimirs Civīlprocesa mācības grāmata
[Jelgava : izdevējs nav zināms, 2015]. 792 lpp.
external link
Text editionText edition
6.
Jaunzems, Andrejs Mikroekonomika
[Ventspils] : Ventspils Augstskola, 2013. 899 lpp.
Text editionText edition
7.
Veisbergs, Andrejs English and Latvian Word Formation Compared
Rīga : The University of Latvia Press, 2013. 139 lpp.
Text editionText edition
8.
Krogzeme, H. Komersantu darbības analīze un kontrole
Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. 348 lpp.
Text editionText edition
9.
Orlovska, A. Statistika
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. 191 lpp.
Text editionText edition
10.
Praude, Valērijs Menedžments
Rīga : Burtene, 2012. 1. grāmata.
Text editionText edition

1 - 10 of 32

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links