Sort by:  

71.
Dzene, Lilija Draiskā peonija
Rīga : Preses nams, 1997. 229, [11] lpp.
Text editionText edition
72.
Dzene, Lilija Mūsu paaudzes aktieri
Rīga : LVI, 1964. 405 lpp.
Text editionText edition
73.
Kundziņš, Kārlis Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam
Rīga : Latv. PSR ZA izdevniecība, 1955. 287, [1] lpp., [48] iel. lp.
Text editionText edition
74.
Siliņš, Jānis Kārlis Zāle
Rīga : Valters un Rapa, 1938. 52 lpp., [32] lpp. iel.
Text editionText edition
75.
Lapiņš, Arturs Francisks Varslavāns
Rīga : Liesma, 1965. 49, [6] lpp., 9 lp. iel., 48 lpp. portr.
Text editionText edition
76.
Skulme, U. Janis Rozentāls
Rīga : Latvijas Valsts izd-ba, 1954. 236, [3] lpp., [8] lp. iel.
Text editionText edition
77.
Latvijas PSR kultūras pieminekļi
Rīga : Liesma, 1968. 98 lpp., 2 lp. iel.
Text editionText edition
78.
Bērziņš, Arturs. Kārlis Miesnieks
Rīgā : Valters un Rapa, 1939. 72 lpp., [9] lp. il., [24] lpp. il.
Text editionText edition
79.
Kārkliņs, Gaļina. Sarunas un tēli
Rīga : Liesma, 1969. 279, [2] lpp., [16] lp. il.
Text editionText edition
80.
Mazvērsīte, Daiga Uldis Stabulnieks. Tik un tā
Rīga : Lauku Avīze, ©2015. 302, [1] lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links